Ouderraad / activiteitencommissie

De ouderraad (OR) houdt zich vooral bezig met het organiseren van leuke activiteiten voor kinderen. Dit gaat meestal in overleg met een leerkracht.
Voor elk schooljaar wordt een planning gemaakt. De ouderraad voert niet langer het beheer over de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage is in schooljaar 2021-2022 afgeschaft. De school stelt hetzelfde bedrag ter beschikking uit de eigen middelen. In overleg met de directeur wordt bepaald aan welke activiteiten het geld wordt uitgegeven.

Het is een vaste club, gezellige, ouders, die weer eigen commissies hebben waar je je als ouder ook voor op kunt geven. In zo'n situatie ben je dan niet het hele jaar actief, maar zet je je in voor één bepaalde activiteit.
Ook daar zijn wij erg blij mee!

Een aantal van onze mooie activiteiten zijn bijvoorbeeld; Kerstmarkt/Kerstontbijt, Carnaval, Sinterklaas, schoolfotograaf, avondvierdaagse, uitzwaaimoment groep 8, bosdag, sportdag en schoolreisjes.

Contact met de ouderraad kan via administratiebrandevoort@obsh.nl.