Verlof onder schooltijd

Voor zeer speciale gelegenheden is in de leerplichtwet geregeld dat er buitengewoon verlof kan worden verleend door de locatieleiders./OF SCHOOL??
Aan de hand van de leerplichtwet neemt de directie een beslissing over de aanvraag. Hierbij geldt dat de reden van het verzuim binnen de door de wet genoemde criteria voor geoorloofd schoolverzuim dient te vallen.
Alleen in dat geval kan het verlof worden toegestaan.

De school is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Meer informatie leest u de schoolgids (hoofdstuk 13) of in de brochure van de gemeente Helmond.
Wij gaan er van uit dat ouders van vierjarigen het rooster voor vakantie en vrije dagen 2020-2021 hanteren en niet buiten de geplande vakanties en vrije dagen hun kind laten verzuimen voor een extra vakantie.

Heeft u iets te vieren en wilt u hiervoor verlof aanvragen, dan kan dat via onderstaand formulier. OF 
Wilt u buitengewoon verlof aanvragen dan kunt u contact opnemen met de administratie. U krijgt dan een aanvraagformulier

Vakantieverlof geoorloofd ongeoorloofd (folder gemeente Helmond)

Formulier verlofaanvraag OBS Brandevoort